Rachunek Zysków i Strat, Bilans i Informacja Dodatkowa za rok 2014