Kim jesteśmy?

Kilka słów o fundacji i informacje prawne.

Fundacja DINO im. Łukasza „Dino” Staniszewskiego powstała 6 października 2011 roku.

Cele Fundacji nawiązują do działań oraz postawy wspaniałej młodej osoby jaką był Łukasz.

Cele Fundacji:

Wspieranie osób szczególnie uzdolnione w zakresie SPORTU, NAUKI oraz SZTUKI, lecz nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Promowanie, stymulowanie, dofinansowanie edukacji sportowej, artystycznej, naukowej dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

 Aktywizacja i wyrównywanie szans u dzieci i młodzieży rekonwalescentów.

Od listopada 2013 Fundacja posiada status

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Zachęcamy do wpłat na nasz rachunek.
Nr konta:
Multibank 57 1140 2017 0000 4602 1286 1240
Adres: 
ul.Tadeusza Rejtana 4,4A/1b, 50-015 Wrocław, Poland

REGON: 021733002
NIP: 8971778410

KRS 398273