AUKCJA CHARYTATYWNA 15.06.2013

Dochód z aukcji  zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji im. Łukasza "Dino" Staniszewskiego.