11011 głosów w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej dla Fundacji